We make Office work for UWV.

UWV logo

UWV is een bedrijf met passie. Mensen zijn gemotiveerd om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. En als er geen werk is verzorgd men een uitkering voor iedereen die daar recht op heeft. Het is een zelfstandig bestuursorgaan dat werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er werken 18 000 mensen.

UWV maakt beslissingen over de verdeling van publiek geld. Vandaar dat keuzes die te maken hebben met vormgeving of het functioneel maken van een huisstijl extra aandacht krijgen. Keuzes moeten te verantwoorden zijn in de vorm van tijdbesparing of betere uniforme communicatie.

Voor UWV ontwerpen en maken wij templates, nieuwsbrieven, presentaties, infographics, intelligente documenten, social media-uitingen en meer.

UWV zal geregeld terugkomen in de portfolio pagina’s.