We make Office work for Humanitas.

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen met problemen stimuleert om op eigen kracht vorm te geven aan hun leven. Jaarlijks helpen 24000 vrijwilligers verdeeld over 80 afdelingen 65000 mensen.

De afdelingen hebben veel autonomie waardoor het moeilijk is om alle vrijwilligers met een vaste huisstijl te laten werken. Toch is een sterk merk, en dus ook een heldere huisstijl heel belangrijk omdat de kracht van het merk bijdraagt aan goede contacten met lokale organisaties.

Aan ons de vraag of wij middelen kunnen ontwerpen en ontwikkelen die eenvoudig in gebruik zijn en tegelijkertijd de huisstijl van Humanitas waarborgen.

Wij hebben gekozen voor PowerPoint templates omdat wij daar veel huisstijl elementen kunnen opnemen zonder de autonomie van de gebruiker weg te nemen.