We make Office work for Amvest.

Amvest is een investment manager en ontwikkelaar, heeft 20 000 woningen onder management en 10 000 woningen in ontwikkeling. De waarde van de assests bedraagt 4,5 Miljard.

Er werken 80 hoogopgeleide professionals die zich inzetten voor tevreden bewoners in nieuwe of bestaande gebieden in de stad.

Cascade-communicatie heeft de huisstijl van Amvest aangescherpt en een nieuwe corporate presentatie gemaakt. Of wij het nieuwe design functioneel kunnen maken in PowerPoint en Word? Dat hebben we gedaan. Er waren specifieke designelementen die we via een referentie set beschikbaar hebben gemaakt. Na het leveren van de templates hebben we de medewerkers getraind in het gebruik van PowerPoint en templates.

Amvest zal vaker terugkomen in onze portfolio pagina’s.